Libarian curator

Job offer:

Als bibliothecaris bij één van de (erfgoed)afdelingen van de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) vervul je op autonome wijze de verschillende aspecten van collectiebeheer:
Je beheert de erfgoedcollecties (perkament, papier, microfilm en digitaal), om ze optimaal te bewaren en toegankelijk te maken voor de lezers.
Je stelt catalografische notities op en controleert de bestaande notities om de catalogus van de KBR te voeden.
Je staat in voor het verwerken van de aanwinsten en ziet toe op het correct bijhouden van de magazijnen om bij te dragen tot de bewaring van de erfgoedverzamelingen.
Je draagt bij tot de verrijking, de preservatie, de valorisatie en ontsluiting van de collecties om zo mee te werken aan het aanleggen van een referentiecollectie en aan het vergroten van haar zichtbaarheid bij het publiek.
Je neemt actief deel aan samenwerkingsprojecten in verband met onder andere digitalisatie, valorisatie en ontsluiting.

Als beheerder van de leeszaal van de KBR zorg je voor het toezicht en een goede dienstverlening:

Je oriënteert en informeert de lezers ter plaatse of op afstand om een kwaliteitsvolle en professionele dienstverlening te verzekeren en bij te dragen aan het goede imago van KBR.
Je ziet toe op de goede werking van de leeszaal om optimale raadplegings- en studievoorwaarden te garanderen.

https://www.kbr.be/en/collections/music/


Als assistent ondersteun je jouw hiërarchische meerdere door onder andere het maken van een planning, de opvolging van de dagelijkse taken en het beheer van de tentoonstellingsdossiers.

Job Description

  • Job type/category: Internships
  • Minimal education: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG19143/Bibliothecaris-m-v-x-#tab3
  • Minimal experience: 1 - 3 Years Experience
  • Location(s): Belgium
  • Other location: .
  • Language requirements: Dutch
  • Other language requirement:  .
  • Working language(s): Dutch, English, French, German
  • Other working language: .

Deadline for application

  • 17-05-2019

Royal Library of Belgium